Gran d’Or

Branding – Packaging 
Client: Granges Rovell d’Or

Gran d’Or produeix ous ecològics d’altíssima qualitat, tenint molta cura i un alt control de l’alimentació i el benestar de les seves gallines, amb una producció limitada i controlada. Aquesta qualitat i exclusivitat s’expressa amb la seva imatge. Fugint dels estereotips i dels embalatges convencionals dels ous, hem dissenyat unes originals oueres de cartó reciclat amb capacitats per a quatre i nou unitats i embolcallats amb una faixa de disseny elegant i un cert aire vintage.